Rank Math’ın Schema (Şema)Oluşturucusu Nasıl Kullanılır?

Rank Math’da bulunan Şema türleri çoğu durumda yeterlidir, ancak bazı ileri düzey kullanıcılar için durum böyle olmayabilir. Sayfalara özel Şema ekleme sürecini her zamankinden daha kolay hale getirmek için Özel Şema Oluşturucuyu oluşturduk. Rank Math PRO.

Rank Math’ın sunduğu Özel Şema Oluşturucu ile özel bir Şema oluşturabilir, Şemayı doldurabilir ve bir sayfaya ekleyebilirsiniz. Veya boş bir Şema yapısı oluşturabilir ve bunu birden fazla sayfada kullanabilmek için şablon olarak kaydedebilirsiniz.

Bu bilgi bankası makalesinde, Rank Math’da bulunan Özel Şema Oluşturucu’dan nasıl yararlanabileceğinizi size göstereceğiz.

How to Add or Remove Schema From Your Posts & Pages

Rank Math’ın Şema Oluşturucu PRO’sunu Kullanarak Özel Şema Nasıl Eklenir?

Başlamadan önce, şuraya giderek Rank Math’ın Schema modülünün web sitenizde etkinleştirildiğinden emin olmanız gerekir. Rank Math SEO → Dashboard → Modules WordPress yönetici alanınızda.

How To Use Rank Math’s Custom Schema Generator - Rank Math SEO
Enable Schema module

Şema modülünü etkinleştirdikten sonra, yazılarınıza ve sayfalarınıza özel Şema ekleme konusunda tam kontrol sahibi olmak için aşağıda tartışılan adımları takip edebilirsiniz:

Gönderinizi veya Sayfanızı Düzenleyin

Özel bir Şema eklemek için öncelikle aşağıda gösterildiği gibi Düzenle’yi tıklayarak söz konusu yayının düzenleme ekranına gidin.

Click on Edit

Gutenberg Kenar Çubuğunda Açık Dereceli Matematik

Sayfanın Rank Math SEO simgesine tıklayarak Gutenberg kenar çubuğunda Rank Math’ı açabilirsiniz.

Veya düzenleme sayfasının sağ üst köşesindeki üç dikey noktayı tıklayın ve aşağıda gösterildiği gibi Eklentiler bölümünde Matematik Sırala’yı seçin.

Click Rank Math

Bu Gönderi/Sayfa için Şema Ayarlarına gidin

Şema sekmesini tıklayarak Şema ayarlarına gidin ve ardından Şema Oluşturucu’yu tıklayın.

Click on Schema Generator

Özel Şemaya gidin

Şema Oluşturucu’da, aşağıda gösterildiği gibi Özel Şema sekmesini tıklayın.

Click on Custom Schema

Sekmeye tıkladığınızda Şema Oluşturucu açılacaktır.

Schema Builder

Mülk ve Mülk Grubu Ekle

Özel Şema Oluşturucu, yeni alanlar oluşturarak özellikler ve özellik grupları eklemenizi sağlar. Aşağıdaki gibi boş bir şablonla başlayıp ardından mülklerinizi ve mülk gruplarınızı ekleyebilirsiniz.

Add Property and Property group

1.6 Özel Şemayı Kaydetme

Özellikleri ekledikten sonra özel Şemayı kaydedebilirsiniz. Kaydetmek için burada iki seçeneğin mevcut olduğunu fark edebilirsiniz. Özel Şemanızı yalnızca bu sayfaya kaydetmek için Bu Gönderi için Kaydet’i tıklayın.

Bu Şemayı diğer gönderilerde yeniden kullanmak istiyorsanız Şablon Olarak Kaydet düğmesini tıklayın. Şema şablon olarak kaydedilecek ve şu adresten erişilecektir: Rank Math SEO → Schema Templates.

Saving Custom Schema

Ardından, değişiklik yaptıktan sonra sayfayı normalde yaptığınız gibi güncelleyin veya bu yeni oluşturulmuş bir sayfaysa Yayınla düğmesini tıklayın. Daha sonra Google’ın Zengin Sonuçlar Test Aracı‘nın yardımıyla Şemanızı kontrol edebilirsiniz.

Kullanarak Özel Şema Ekleme Schema Tema?

Önceki adımda belirttiğimiz gibi, özel Şema, web sitenizin diğer gönderilerinde ve sayfalarında yeniden kullanmak üzere şablon olarak kaydedilebilir. Bir şablonu kaydetmek amacıyla özel bir Şema oluşturmak için önceki yöntemi takip edebilir veya aşağıda tartışılan adımları izleyerek sıfırdan bir Şema oluşturabilirsiniz.

Açık Şema (Schema)Şablonları

 WordPress Dashboard → Rank Math SEO → Schema Templates.

Access Rank Math Schema Templates

Özel Şemayı Seçin

Şema Şablonları sayfası açılacak ve Rank Math, önceden oluşturduysanız (gönderiden kaydedilenler dahil) tüm Şema Şablonlarınızı burada gösterecektir. Yeni bir Şema Şablonu oluşturmak için Add New Schema 

Add new Schema Template

2.3 Özel Şemayı Seçin

Sıfırdan özel bir Şema oluşturmak için Özel Şema sekmesini tıklayın.

Choose Custom Schema

2.4 Özel Şemayı Düzenleme

Buradaki düzenleme penceresi şu şekilde görünecektir; burada özellik ve özellik grupları eklenebilir. Şema Şablonları altında bulunan Özel Şema Oluşturucu’nun, Görüntüleme Koşulları adlı ek bir sekme içereceğini fark etmişsinizdir (bu konuyu kısa süre içinde daha ayrıntılı olarak ele alacağız).

Custom Schema builder

2.5 Saving Schema Template

Once you’ve added the required properties and property groups, click the Save button.

Saving Custom Schema as Template

3 Editing Options

Artık özel şema nasıl oluşturulacağını kısaca ele aldığımıza göre, Rank Math’ın sunduğu düzenleme seçeneklerine detaylı olarak bakacağız.

3.1 Add Property

Her Şema türü bir dizi özellik ile ilişkilendirilir. Bu özellikler, Şema İşaretlemesine bilgi eklemenin yapılandırılmış bir yolundan başka bir şey değildir.

Özellik Ekle seçeneğini tıkladığınızda mevcut satırın altına yeni bir satır eklenecektir. Buraya mülkün adını ve değerini girebilirsiniz. Ayrıca şuraya da başvurabilirsiniz: detailed documentation from Schema.orgözellikler eklemek ve her özelliğin hangi veri türlerini kabul edeceğini anlamak.

Add Property

3.2 Add Property Group

The difference between properties and property groups is quite simple. When properties can be organized in a logical way, it is better to put them in a group.

When you click Add Property Group option, you will get to define a new property group. You can now add any property as a child to this property group.

Add Property Group

3.3 Hierarchies

Hierarchies let us understand which property is associated with which property group. Since a Schema Markup can have more than one property group, nesting properties, and property groups incorrectly can confuse and convey a meaning that isn’t intended.

For instance, AggregateRating is a Schema type that should be nested as a property group to the Product Schema (or other acceptable Schema types). But instead, if you are nesting it to the Review property group, although still inside the Product Schema, it conveys that you’re rating a review (instead of rating the product). This will generate errors when tested with the Schema testing tool.

Hierarchy example

Rank Math’s Custom Schema Builder will help you avoid such troubles as properties and property groups are marked with clear lines, making it easy to visualize the hierarchy when building the Schema Markup.

Hierarchy in Custom Schema Builder

3.4 Duplicate Property and Property Group

In some instances, you may come across the need to duplicate existing properties to add Schema properties quicker. The copy icon against each property lets you duplicate a property.

Duplicate property in Schema Builder

Similarly, you can also duplicate an entire property group by clicking the Duplicate Group option.

Duplicate property group

3.5 Deleting Property and Property Group

The Delete option will let you remove properties and property groups.

Caution: When you delete a property group, all the nested properties inside the property group will also be deleted.

Delete property group

3.6 Variables

The Custom Schema Builder supports variables. Hence, if the data (value) for the properties are already available on your existing post, then you don’t need to add them manually in Schema every time. You can easily reference it using variables, and if Rank Math finds any data assigned for these variables, it would automatically populate the value for these properties in the Schema Markup.

The following variables are available to use inside the Schema Builder. You can refer to this detailed resource on our variables to understand the data they refer to.

%sep%
%search_query%
%count(varname)%
%filename%
%sitetitle%
%sitedesc%
%currentdate%
%currentday%
%currentmonth%
%currentyear%
%currenttime%
%currenttime(F jS, Y)%
%org_name% 
%org_logo%
%org_url%
%title%
%parent_title%
%excerpt%
%excerpt_only%
%url%
%post_thumbnail%
%date%
%date(F, jS, Y)%
%modified%
%modified(F, jS, Y)%
%category%
%categories%
%categories(limit=3 & separator = | & exclude= 12, 23)%
%tag%
%tags%
%tags(limit=3 & separator = | & exclude= 12, 23)%
%term%
%term_description%
%customterm(taxonomy-name)%
%customterm_desc(taxonomy-name)%
%userid%
%name%
%id%
%focuskw%
%customfield(field-name)%
%page%
%pagenumber%
%pagetotal%
%pt_single%
%pt_plural%
%customterm(post_format)%
%customterm_desc(post_format)%
%randomword(word1|word2|word3)%
%randomword_np(word1|word2|word3)%
%wc_price%
%wc_sku%
%wc_shortdesc%
%wc_brand%

4 Validate Structured Data

The Custom Schema Builder includes a tab for Code Validation that would generate the JSON-LD code for the Schema Markup you’ve built. So you can easily validate the JSON-LD to identify errors in your structured data.

We recommend generating the JSON-LD code on a post or page instead of Schema Templates. Since most properties in Schema Templates will be referenced using variables, testing the template’s code defeats the purpose of the Code Validation.

You can follow the exact steps discussed below to validate your structured data.

4.1 Open Code Validation Tab

In the Custom Schema Builder of a post/page, click the Code Validation tab, as shown below.

Open Code Validation Tab

4.2 Copy the JSON-LD code

Under the Code Validation tab, you will see the actual JSON-LD code for the custom Schema you’ve created. Make sure your post is saved as a draft; otherwise, you won’t see the complete code.

On the top-right corner, you will see 2 buttons — Copy and Test with Google.

The Copy button will let you copy the code to your clipboard to validate using any Schema Testing tool. Or alternatively, you can click the Test with Google button so that the Google Rich Results Testing Tool will open in a new tab with Schema data already pasted in the tool.

Code Validation

4.3 Validate on Google Rich Results Testing tool

To test the code, you have to click the Test Code button, and Google will run through the code to tell you if it is valid.

Testing code with Google Rich Results Testing tool

Here is how the results would look like.

Schema Testing tool results

Using the Code Validation feature, you can quickly identify if the Schema you’re adding to your website or page is valid, saving you a bunch of time and headaches in the future.

5 Display Conditions

As we mentioned, the Custom Schema Builder under the Schema Templates includes an additional tab — Display Conditions.

The custom Schema created under the Schema Templates can be practically applied to any post/page on your website just by setting by rules. So, in short, the Display Conditions option makes the Schema automation at scale possible.

To create a Display Condition for adding the Schema Markup, click the Display Conditions tab in your Custom Schema Builder.

Open Display Conditions tab

Now, let us discuss the different options available in detail.

5.1 Inclusion and Exclusion

Display conditions can be of 3 types. Inclusiveexclusive or Insert.

Inclusive – when you choose Include, all the pages that fulfill the conditions will get the Schema.

Exclusive – when you choose to Exclude, all the pages that fulfill the conditions will not get the Schema.

Insert – when you choose Insert a property to any existing Schema.

This way, you will have complete control over the pages where the Schema is added. You can choose the type of rule by clicking the drop-down menu and selecting the rule type of your choice.

Inclusion, Exclusion and Insert in Custom Schema Builder

5.2 Entire Site, Archives and Singular

The following options will help you target pages for adding/excluding Schema.

Entire Site – this option lets you target all the pages on your website, but not limited to the homepage, posts, pages, and archives.

Archives – targets specifically to author pages, search pages, categories, tags, and archives pages of other custom taxonomies available on your website.

Singular – to target single pages of post types, but not limited to posts, pages, or any custom post types you’ve created on your website.

Entire site, archives and singular targeting

5.3 Targeting

Depending on the option you’ve chosen to target, you will see additional options come up on the screen. However, when you choose the Entire Site, no further targeting options will appear, as it is obvious to target the entire website.

Targeting entire site with display conditions

Here is what you will see if you choose Archives. From the new drop-down menu, you will be able to choose which archive pages the Schema should be added to.

Targeting archives with display conditions

If you choose Singular, you’ll be able to choose posts, pages, or custom posts types (if you’ve created any on your website) from the new drop-down menu.

Targeting singular with display conditions

5.4 Filtering

The filtering option is where you finally decide the pages or posts the Schema gets added to. For example, if you choose Archives  Category for targeting, then the filtering will help you choose which category the Schema will actually be added to.

All you have to do is start typing the name of the category, post, page, or whatever targeting you’ve chosen, and Rank Math will search for them and let you select them. Here is a demo.

Filtering in display conditions

The same process will be used regardless of what targeting you’ve chosen; it works for authors, categories, tags, pages, and posts. If you want to add more than one category to the display condition, you will need to add another rule.

5.5 Adding and Deleting Rules

To make the targeting precise, you can only choose specific display conditions. But, there will be many cases where you’ll need to add the same Schema to multiple categories. That is where stacking comes into play.

In simple words, you can create multiple rules that stack on top of each other to create complex targeting options with ease. Here are a few examples of complex targeting options that can be created with Rank Math’s targeting options easily.

 • Posts that appear in category 1 and category 2, except for posts that are also in category 3
 • All singulars in a particular category except pages that have a certain tag
 • All pages on your website except a few pages that you handpick
 • All posts are written by a specific author

And many more.

When you click the Add New Condition option, a new row will appear below to add another condition. In this way, you can combine your conditions with Include/Exclude setting to add the custom Schema you’ve built, more accurately only to the pages you want to add them.

Add new display condition

You can also delete a specific condition by clicking the Remove option next to the condition.

To delete a condition

Since there is no limit to the number of rules you can add, you’ll have complete granular control over which pages get the Schema.

5.6 Insert

Rank Math PRO makes it very easy to insert Schema properties into any existing Schemas with the help of the Insert option.

To do so, select the Insert option, and choose where you want to extend the current Schema with additional information.

Insert option in Display Conditions

5.7 Rule Priority

Since there are many rule types, it is important to know which rules take precedence over others. Without going into too much detail, you should know the following:

 • Exclude takes priority over Include.
 • Singular & Archive takes priority over the Entire site option.

Hopefully, this will help you create better rules for your website.

6 Use Cases with Custom Schema Generator

Here are some popular use cases of Custom Schema Generator for building advanced Schema types.

6.1 Employer Aggregate Rating

This Schema lets you evaluate an organization on the basis of an employer and then add a rating to help job seekers. The Schema for Employer Aggregate Rating can be easily built with Custom Schema Builder, as shown below.

Employer Aggregate Rating

In the example above, we’ve used some variables that would refer to data. Some of these variables are pointing to custom fields that you may need to modify according to your website if you’re planning to implement the Schema.

 • %title% – the variable refers to the title of the post (preferably the name of the organization you’re evaluating).
 • %customfield(employer-url)% – points out to the custom field named employer-url, which is holding the URL of the organization/employer being evaluated.
 • %customfield(rating-value)% – points out to the custom field with name rating-value, that holds the aggregate rating value for the employer.
 • %customfield(rating-count)% – points out to the custom field name rating-count, that holds the total number of ratings or votes for the employer.

6.2 Subscription and Paywalled Content

This is another popular use case of Custom Schema Builder when you want search engines to index your paywalled or locked content. The structured data clearly communicates the sections inside your pages that are locked and helps Google distinguish the page from the ones involving in cloaking.

Subscription and paywalled content

The following properties are used in marking the sections that are locked from users’ accessing.

 • isAccessibleForFree – takes a boolean value (true or false) that lets you set if the page has content that is not accessible for free.
 • cssSelector – includes the CSS selector that holds the content that is not available for free (Google search guidelines recommend using class selectors).

While the above example shows how to mark a single paywalled section inside a post, the guidelines provided by Google include instructions for marking multiple sections behind the paywall.

7  Adding an Array With Multiple Items

The Custom Schema Generator also lets you add multiple items as an array in the Schema. To do so, add multiple property groups under a Schema, as shown below.

Array in Custom Schema Generator

Once done, click the Save button to save your changes. Rank Math’s Custom Schema Generator will automatically add it as an array in the Schema code. You can check the code validation, too, and confirm the same.

code validation
Özel Şema Oluşturmaya Başlayın

These are only a few use cases of Custom Schema Generator, but, in reality, you can use the Schema Builder to practically build any Schema described in Schema.org documentation.

While it can be overwhelming to get started with building your custom Schema, we recommend using Google’s Rich Results Testing tool to validate & fix errors so your website stands a chance for featuring rich results (if the search engine offers one for the Schema type).

We understand that it takes a few attempts to build your custom Schema without errors. But building an error-free Schema Markup once and using it as a Schema Template can practically scale up the entire process and is undoubtedly worth the time being spent.

And, that’s it! If you still have absolutely any questions on using Schema with Rank Math, please feel free to reach our support directly from here, and we’re always here to help.

ofis taşımacılığı deneme bonusu veren siteler sohbet odaları Online Lisans